Transport Carbonless

 

Transport Carbonless

รถบรรทุกวี-เซิร์ฟฯ ทุกคันรวมถึงซัพพลายเชนมีระบบตรวจควันดำหรือ “Carbonless” โดยบริษัทมีอุปกรณ์เครื่องวัดควันดำการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด (Calibrate) รถทุกคันจะต้องได้ค่ามาตรฐาน

แบ่งเป็น 2 ประเภท ค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 45 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐานเมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดำระบบความทึบแสง

2. รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดเครื่องตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรองอยู่ที่ 50% ตามเกณฑ์มาตาราฐานของกรมขนส่งทางบก

ควันดำคืออะไร

ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากควันดำ ซึ่งเป็นผงเขม่าสีดำขนาดเล็กที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซล โดยควันดำที่เกิดจากรถยนต์นั้นมาจาก

1. ระบบจ่ายน้ำมันไม่เหมาะสม

2. ไส้กรองอาการสกปรกเกิดจากการอุดตัน

3. เครื่องยนต์เก่า ชำรุด ขาดการบำรุงรักษา

4. บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กำหนด

5. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐาน

แนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านขนส่งมีมาตรการดังนี้

ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากควันดำ ซึ่งเป็นผงเขม่าสีดำขนาดเล็กที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซล โดยควันดำที่เกิดจากรถยนต์นั้นมาจาก


1. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

รายการ ทุกสัปดาห์ ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี
ทำความสะอาดไส้เครื่องกรองอากาศ /
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง /
เทำความสะอาดไส้กรองน้ำมัน /
เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน /
เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน /
ตรวจสอบหัวฉีดน้ำมัน /
ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำมัน /

2. การปฏิบัติตามมาตรการข้อบังคับของกรมขนส่งทางบก

3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขนส่ง

Image

บริษัทวี-เซิร์ฟทรานสปอร์ตจำกัด ได้รับการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง ในด้านรถบรรทุกเเละผู้ขับรถโดยคณะผู้ตรวจจากกรมการขนส่งทางบก


Image
Image

“โครงการ V-SERVE BLUE ENERGY” เพื่อให้ขนส่งสามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องตั้งแต่พนักงานขับรถ,ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ,การดูแลยานพาหนะ และการตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยได้จัดหาเครื่องตรวจวัดควันรถบรรทุกมาใช้ในการปฏิบัติการขนส่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป


Image
Image
Image

อบรมปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนส่ง พนักงานขับรถ เเละรถบรรทุกตามมาตรฐาน 10s Safety Standard Transport Manual